20. октобар – Дан јабуке

ТЕМАТСКА НАСТАВАЈАБУКА

УЧИТЕЉИ:  Ксенија Илић и Гордана Косанић

РАЗРЕД: III/1 , IV/1

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ: Српски језик, Природа и друштво, Музика култура, Ликовно васпитање, Физико васпитање

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ: Српски језик – „Мала црвена кућа без врата и прозора“ „ Прича о јабуци“ -драматизација
„Златна јабука“, „Адам и Ева“ и „ Легенда о Виљему Телу“-препричавање
Природа и друштво – Значај јабуке у исхрани
Ликовна култура – Израда луткица за извођење представе и плаката везани за прочитани текст
Музичка култура – Обрада народне песме „Јабуке и крушке“
Физичко васпитање – Елементарне игре са јабуком
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: један хаставни дан

ТИП ЧАСА:  Комбиновани: обрада, утврђивање, стваралаштво

ОБЛИК РАДА: индивидуални облик рада, рад у пару, групни облик рада

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербално- текстуална,дијалошка,
илустративно-демонстративна, метода практичних радова

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Прибор за цртање и писање, припремљени текстови, пројектор, презентација

СПЕЦИЈАЛНИ ОБЛИК НАСТАВЕ: Интегративно учење

ЦИЉЕВИ: Промоција здраве хране
Пригодним текстовима, сликама код ученика освестити потребу увођења воћа (јабуке) у исхрани. Упозорити на важност здраве исхране у свакој животној доби

ЗАДАЦИ ЧАСА: Образовни – Ученици треба да увиде значај и науче у чему и какав је значај имала јабука кроз историју
Значај јабуке у исхрани
Васпитни и функционални – Оспособљавање ученика за самостално коришћење текста и издвајање битних инфорнација; Развој критичког мишљења;Код ученика развити сарадњу, пријатељство и тимски рад, позитиван однос према природи
Развој навике о здравој исхрани

1.Активност – Дружење са трећим и четвртим разредом започети најавом тематског дана, а затим утврдити шта ученици знају о јабуци ( упоредо записивати на табли, да би на крају дана поново ученике питали и утврдити које нове информације су упамтили и да ли су своје знање о овој воћки проширили

2. Активност – Ученицима пуштамо презентацију „ ЈАБУКА НА ДАН И ЛЕКАР ВАМ НИЈЕ ПОТРЕБАН“
Ученици док гледају презентацију праве белешке и записују најбитније у своје свеске
zelena-jabuka

DAN JABUKE

3. активност – 1. група Ради на припремању драматизације текста „Мала црвена кућа без врата и прозора“ – увежбавају текст приче који ће касније изводити и истовремено праве лутке за своје улоге
2. група – „Прича о јабуци“ – драматизација
Остале групе добијају текст, упознају се са садржином текста и припремају да препричају, истовремено праве плакат за своју причу
3. група Рад на тексти „ Златна јабука“
4. група “Легенда о Виљему Телу“
5. група „Адам и Ева“
6. група „Њутнова јабука“
012 010

4. активност – Музичка култура – обрада пеесме „Дуње и јабуке“ – народна песма

5. активност – Ликовна култура: израда луткица за представу и беџева у знаку јабуке – цртају јабуке као млада девојка, као старица, као деда итд….

047

6. активност – Извођење луткарске представе:

„Мала црвена кућа без врата и прозора“

„ Прича о јабуци“

039 046

033 042

7.активност– Физичко васпитање – Елементарне игре са јабукама
Плес у пару с јабуком на челу која не сме испасти
Ношење јабуке на глави -игра спретности
Једење јабуке на концу – игра брзине

060 062

065 066

8. активност – Евалуација тематског дана

Ученици су рекли:

– Данашњи дан је најлепши дан у школи, у месецу октобру

– Било је дивно, мада смо мало стрепели да ли ћемо успети да увежбамо читање текста који смо требали да глумимо.

– Од свих активности  глума ми се највише допала

– Ја ништа не бих мењао, ни додао, али бих предложио да следећи тематски дан буде везан за спорт.

– Јабуке које су учитељице купиле биле су баш слатке.

– Научили смо доста тога о јабуци што нисмо знали: здрава је и у себи садржи витамин Ц. У себи садржи 90% воде.

Има 8 000 врста јабука. Јабука испушта етилен. Најтежа јабука је тешка 1 500 грама.

Advertisements

Дечија недеља у нашој школи

Планиране активности:

Понедељак , 6. октобар – посета Центру за културу Сопот

Ученици III и  IV разреда из Мале Иванче  , Поповића и Малог Пожаревца, заједно са својим учитељима , организовано су посетили Центар за културу Сопот. Ученици су упознати са радом ове установе, а посебно са радом библиотеке. Након уводних објашњења од стране управнице библиотеке, ученици су рецитовали, причали , а затим и разгледали библиотеку и књиге које се ту налазе.

Након уводног дела ученици су одгледали дечију представу ,,Ивица, Марица и Славица“ у извођењу дечијег аматерског друштва из Сопота.Представа је била изузетно лепо прихваћена код ученика. Ученици су показали жељу да поново дођу, што је и био циљ ове посете.

.075057

Уторак, 7. октобар

Здрав живот, породица и школа – О здрављу, здравој храни и вежбању: разговор, писање, цртање, изложба…

За ученике III/1  и IV/1 разреда организоване су радионице. Након теоријског дела и разговора са ученицима о здравом животу, храни и бављење спортским активностима, ученици су радећи у групи урадили заједнички плакат као продукт претходне дискусије.

Циљ радионице је да ученици схвате значај породице, као и која права дете има у оквиру породице.  нешто што су ученици посебно издвојили су да ПОРОДИЦА треба да дете: штити, гаји, пружи миран сан, да имају неког драгог и блиског сваки дан, да га штити од насиља, да брине о његовом здрављу…

005001

Четвртак, 9. октобар

Отворена врата – Сарадња са родитељима и укључивање родитеља у активности у школи

Родитељи, ученици трећег и четвртог разреда са учитељима , педагог и библиотекарка школе окупили су се у школском дворишту, с циљем да се школа приближи родитељима, како би се и сами укључили у неке активности школе. Са родитељима је вођен разговор о томе колико времена проводе са својом децом, шта и колико читају са њима, да ли то што прочитају и разумеју, колико родитељи имаји увид о томе шта мучи њихову децу. Како би се очекивања родитеља ускладила са радом школе, потребнео је већа ангажованост и сарадња на релацији школа-родитељ.

026028

Петак, 10. октобар

 Пријем првака у Ђачки савез – ученици четвртог, трећег и другог разреда припремају програм/час за прваке
Ученици нижих разреда припремили су пригодан програм за нове другаре – прваке. Новим првацима, другари су пожелели да буду успешни и добри ђаци. Након приредбе, сви заједно су испред школе  цртали своју породицу.
036  048
050  051

Извештај писала Гордана Косанић, учитељица

Угледни час – Народна традиција ,,Занати који се баве производњом хране : пекар, лицидер, посластичар и бомбонџија

Заједнички часови, Поповић -октобар,2014.

ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа: ОШ “Милорад Мића Марковић“
Место: Поповић
Учитељи: Учитељи трећих разреда
Разред: 3.
Наставне јединице и тип часа: Српски језик – ,, Љутито мече“- изражајно читање и рецитовање; Ликовна култура- Израда рама за слику, илустрација песме
Облик рада: Групни, фронтални, у пару
Наставне методе: текстуална, илустративна ,кооперативна, радионичарска, интерактивна
Наставна средства: Читанке и ЦД, маказе, лепак, колаж папир, крпице, вуница,сламчице
Корелација: Музичка култура

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА:

Увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног). Интонација реченице: тон и јачина гласа у изговарању реченице, истицање речи у реченици (реченични акценат); интонационо  подешавање  гласа у изговарању  обавештајне, упитне, узвичне и заповедне реченице.Оспособљавање ученика за комуникацију ликовним медијима.

Садржај рада:

Прва активност

Поздравне речи ученицима и подела задатака.

Ученици се распоређују око столова за групни рад и припремају неопходан материјал. Групе су чинили ученици из истих одељења.

Друга активност

Први задатак је био израда рама за слику у којем би била илустрација најзанимљивијег дела песме ,,Љутито мече“. Ученици приступају раду. Израду рамова пратила је весела атмосфера. Учитељи су обилазили ученике и пружали им неопходна објашњења и помоћ.

Након израде рама ученици су вршили естетску анализу.

Трећа активност

Након малог одмора и ужине ученици су ушли у учионицу. Вођен је разговор о значају изражајног читања и рецитовања. Потом су ученици одслушали интерпретацију текста ,,Љутито мече “ са ЦД у извођењу правих глумаца. Онда су они покушали да одрецитују ову песму на свој начин…

Четврта активност:
Утисци деце о часу – разговор са библиотекарком.
Библиотекар школе врши интервју са ученицима, у којем се они представљају и износе своје ставове шта им се допало, а шта није. Развија се дискусија међу ученицима.

Посета цркви Св.Георгије у Поповићу

,,Односом цркве и школе, који је посведочен посетом, још  једном  је потврђена узвишеност учитељске службе.
Уз помоћ учитеља деци је омогућено, осим класичног стицања знања, потпуно образовање ( усвајање хришћанских врлина) , спољашње и унутрашње напредовање. Овим се доказује родитењски однос учитеља према деци, однос љубави, а сличи односу Бог-човек.
Још је подстакнуто на напредак оно што само деца имају, а то су чиста вера и поверење. Сам Христос је рекао: ,,Пустите децу да долазе к мени“ (Мк. 10,14 )
Заповест послушана!!! “
Ово су речи свештеника Марка Стевановић, након реализоване наставе у порти цркве Св.Георгија у Поповићу.

Тематска настава : Свети Сава

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Тематска настава посвећена животу и раду Светог Саве, реализована је 24. јануара 2014. године. Учествовали су ученици другог и трећег разреда и родитељи из Мале Иванче.

ТЕМАТСКА НАСТАВА

СВЕТИ САВА

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Српски језик, Природа и друштво, Ликовна култура, Веронаука

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК –  Свети Сава као инспирација песника и приповедача, избор текстова

ВЕРОНАУКА – Свети Сава – живот и дела

ПРИРОДА И ДРУШТВО – Живот и рад Светог Саве

ЛИКОВНА КУЛТУРА- Свети Сава

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Четири школска часа (1 наставни дан)

Реализоване активности у току дана:

Након поздравног говора од стране учитеља, ученици другог и трећег разреда извели су краћи програм, рецитовали су песме о Светом Сави, глумили краће драматизације и певали „Химну Светом Сави“, „Ко удара тако позно“ и неколико народних песама.

ВЕРОНАУКА – Вероучитељ Марко Стевановић говори о животу Светог Саве, даје објашњења симбола, ореола, круне…

ПРИРОДА И ДРУШТВО – СВЕТ ОКО НАС

 Презентација о Светом Сави коју су припремили учитељи, а у којој се налазе неки нови подаци везани за Савин  живот и дело.

СВЕТИ САВА

Разговор са ученицима везан за презентацију, о томе ко је био и шта је све радио Свети Сава. Био је учитељ, лекар, обновитељ и градитељ цркава и манастира, мудар и вешт државник, помиритељ, велики путник, писац, законодавац и први српски архиепископ. Савиндан је 27. јануара. Тога дана све српске школе празнују своју славу.  Ученици добијају наставне листиће са текстом и питањима, које заједно раде са својим родитељима.Презентовање радова групе. Пошто су имали сви иста питања, ученици пажљиво слушају одговоре осталих група, исправљају грешке.

СРПСКИ ЈЕЗИК – Свака група добија приче о Светом Сави, с циљем да из сваког текста издвоје мудрости којим је подучавао народ. Текстови за рад: „Свети Сава помаже човеку да се снађе“, “ Свети Сава о здрављу“, “ Свети Сава и млад човек“, Свети Сава и сиромах“…

Изражајно читање поука и краћи разговор о њима.

Doc1

ЛИКОВНА КУЛТУРА

– На тему Свети Сава, групе по свом избору раде мозаик од различитог материјала (семенке, жито, бибер, гриз…)Приказивање   и анализа радова

 Прављење плаката од ученичких радова и слика које су донели. Изложба дечјих радова.

Евалуација тематског дана На основу добијених резултата, ученици су написали да им се овакав начин рада веома допао, јер су сви заједно радили и договарали се. Сви ученици су изразили жељу да би волели још оваквих часова.